Over het algemeen rekenen we in Excel met formules. Dit is echter geen noodzaak. Met de functie ‘Plakken Speciaal’ kunnen ook enkele berekeningen uitgevoerd worden. Zijnde:

  • Optellen
  • Aftrekken
  • Vermenigvuldigen
  • Delen

Voor bepaalde toepassingen is dit zelf veel efficiënter dan het werken met formules. Bijvoorbeeld wanneer je een bewerking wil uitvoeren over alle waarden in een kolom.

Je zou dan het volgende kunnen doen:

  • formule in een hulpkolom
  • resultaat van die formules omzetten naar waarden
  • die dan weer kopiëren naar de oorspronkelijke kolom.

Of je doet het als volgt:

Stel: je wil de waarden in kolom “A” verhogen met 2%. Deze moeten dan vermenigvuldigd worden met 1,02. Dit plaatsen we even in cel “C1”.

Kopieer nu cel “C1”, selecteer kolom “A” en kies voor ‘Plakken Speciaal’.

In het venster ‘Plakken speciaal’ kies je bij ‘Bewerking’ voor ‘Vermenigvuldigen’ en druk je op ‘OK’.

De waarden in kolom “A” werden nu allemaal verhoogd met 2%. Verwijder nu de waarde in cel “C1” en je bent klaar!