Als je in Excel nummers invoert in een cel met voorloopnullen, dan zal Excel deze automatisch weggooien.
Dat komt omdat Excel een rekenblad is, en alle nummers als getallen beschouwt, tenzij jij dat expliciet vraagt.

Stel: je hebt een lijst met telefoonnummers waar de voorloopnul is weggevallen; uiteraard wil je die graag toevoegen:

000

Je kan hiervoor op 3 manieren te werk gaan afhankelijk van je brondata.

Je kan alle voorbeelden downloaden onderaan dit bericht.

1. Handmatig aanpassen

Bij 3 nummers? OK

Bij meer nummers? Waste of time!

2. TEKST()

Deze functie zal voorloopnullen toevoegen, waarbij je wel vooraf de gewenste lengte moet definiëren.

Excel zal dan het aantal voorloopnullen toevoegen dat nodig is.

In ons voorbeeld gebruiken we volgende formule:

=TEKST(A2;"0000000000")

002

Dit werkt perfect. We vragen aan Excel om tekst te maken van ons getal, met een lengte van 10 karakters.
Gezien alle getallen 9 cijfers lang zijn, wordt overal 1 voorloopnul toegevoegd.

003

Opmerking: de formule TEKST() werkt enkel op getallen.

=TEKST("exhelp.be";"0000000000")

Deze formule zal resulteren in “exhelp.be”, niet in “0exhelp.be”

3. TEKST.SAMENVOEGEN()

Maar wat dan als niet alle nummers even lang zijn? Zoals je hier kan zien is onze formule TEKST() niet langer bruikbaar.

004

Deze situatie kunnen we oplossen met TEKST.SAMENVOEGEN().

We willen overal 1 voorloopnul. Dat doen we als volgt.

=TEKST.SAMENVOEGEN("0";A2)

005

Resultaat:

006

Tip: je kan deze formule ook inkorten naar:

="0"&A2