Om te starten geef ik een overzicht van alle functies die beschikbaar zijn in Excel. Voor de meeste functies zijn ook de Engelse term en omschrijving terug te vinden.

Je kan sorteren op de kolomtitels of gebruik maken van het zoekveld om de functie die je zoekt terug te vinden.

Functie NederlandsFunctie EngelsOmschrijvingSinds versie
AANG.DUURMDURATIONGeeft de aangepaste Macauley-looptijd voor een waardepapier, uitgaande van EUR 100 nominale waarde
AANTALCOUNTTelt het aantal getallen in de argumentenlijst
AANTAL.ALSCOUNTIFTelt het aantal niet-lege cellen in een bereik die voldoen aan een bepaald criterium
AANTAL.LEGE.CELLENCOUNTBLANKTelt het aantal lege cellen in een bereik
AANTALARGCOUNTATelt het aantal waarden in de argumentenlijst
AANTALLEN.ALSCOUNTIFSBerekent een voorwaardelijk AANTAL aan de hand van meerdere criteria.2007
ABSABSGeeft de absolute waarde van een getal
ADRESADDRESSGeeft een verwijzing, in de vorm van tekst, naar één bepaalde cel in een werkblad
AFRONDENROUNDRondt een getal af op het opgegeven aantal decimalen, aangeven door het tweede argument in de formule
AFRONDEN.BENEDENFLOORRondt een getal naar beneden af op een veelvoud van het dichtstbijzijnde significante veelvoud, aangegeven door het tweede argument in de formule
AFRONDEN.BENEDEN.NAUWKEURIGFLOOR.PRECISERondt een getal naar beneden af op het dichtstbijzijnde gehele getal of het dichtstbijzijnde significante veelvoud
AFRONDEN.BENEDEN.WISKFLOOR.MATHRondt een getal naar beneden af op het dichtstbijzijnde gehele getal of het dichtstbijzijnde significante veelvoud2013
AFRONDEN.BOVENCEILINGRondt een getal naar boven af op een veelvoud van het dichtstbijzijnde significante veelvoud, aangegeven door het tweede argument in de formule
AFRONDEN.BOVEN.NAUWKEURIGCEILING.PRECISERondt een getal naar boven af op het dichtstbijzijnde gehele getal of het dichtstbijzijnde significante veelvoud
AFRONDEN.BOVEN.WISKCEILING.MATHRondt een getal naar boven af op het dichtstbijzijnde gehele getal of het dichtstbijzijnde significante veelvoud2013
AFRONDEN.N.VEELVOUDMROUNDGeeft een getal afgerond op het gewenste veelvoud
AFRONDEN.NAAR.BENEDENROUNDDOWNRondt de absolute waarde van een getal naar beneden af
AFRONDEN.NAAR.BOVENROUNDUPRondt de absolute waarde van een getal naar boven af
AFW.ET.PRIJSODDFPRICEGeeft de prijs per EUR 100 nominale waarde voor een waardepapier met een afwijkende eerste termijn
AFW.ET.RENDODDFYIELDGeeft het rendement voor een waardepapier met een afwijkende eerste termijn
AFW.LT.PRIJSODDLPRICEGeeft de prijs per EUR 100 nominale waarde voor een waardepapier met een afwijkende laatste termijn
AFW.LT.RENDODDLYIELDGeeft het rendement voor een waardepapier met een afwijkende laatste termijn
AGGREGAATAGGREGATEGeeft als resultaat een statistische waarde in een lijst of database
ALSIFKiest tussen twee expressies afhankelijk van een logische expressie
ALS.FOUTIFERRORGeeft als resultaat een waarde die je opgeeft als een formule een fout retourneert. Anders geeft hij het resultaat van de formule2007
ALS.NBIFNAGeeft als resultaat de waarde die u opgeeft als de expressie in #N/B resulteert. Anders wordt het resultaat van de expressie weergegeven2013
AMORDEGRCAMORDEGRCGeeft de afschrijving voor elke boekingsperiode door een afschrijvingscoëfficiënt toe te passen
AMORLINCAMORLINCGeeft de afschrijving voor elke boekingsperiode
ARABISCHARABICZet een Romeins cijfer om in een Arabisch getal2013
ASCASCMaakt katakanatekens smaller (Japans)
ASELECTRANDGeeft een willekeurig getal tussen 0 en 1
ASELECTTUSSENRANDBETWEENGeeft een willekeurig getal tussen de opgegeven getallen
BAHT.TEKSTBAHTTEXTConverteert een getal naar tekst (baht)
BASISBASEZet een getal om in tekst met een opgegeven radix (basis)2013
BEGINLETTERSPROPERZet de eerste letter van elk woord in een tekst om in een hoofdletter
BEREIKENAREASGeeft het aantal bereiken in een verwijzing
BESSEL.IBESSELIGeeft de gewijzigde Bessel-functie In(x)
BESSEL.IBESSELIGeeft de gewijzigde Bessel-functie In(x)
BESSEL.JBESSELJGeeft de Bessel-functie Jn(x)
BESSEL.JBESSELJGeeft de Bessel-functie Jn(x)
BESSEL.KBESSELKGeeft de gewijzigde Bessel-functie Kn(x)
BESSEL.YBESSELYGeeft de Bessel-functie Yn(x)
BETPMTGeeft de periodieke betaling voor een annuïteit
BETA.INVBETA.INVGeeft de inverse van de cumulatieve bètakansverdelingsfunctie
BETA.VERDBETA.DISTGeeft de cumulatieve bètakansverdelingsfunctie
BETAINVBETAINVBerekent de inverse van de cumulatieve bètakansverdelingsfunctie
BETAVERDBETADISTBerekent de cumulatieve bètakansverdelingsfunctie
BETROUWBAARHEIDCONFIDENCEGeeft het betrouwbaarheidsinterval van een gemiddelde waarde voor de elementen van een populatie
BETROUWBAARHEID.NORMCONFIDENCE.NORMBerekent het betrouwbaarheidsinterval van een gemiddelde waarde voor de elementen van een populatie, met een normale verdeling2010
BETROUWBAARHEID.TCONFIDENCE.TBerekent het betrouwbaarheidsinterval van een gemiddelde waarde voor de elementen van een populatie met de Student T-verdeling2010
BIN.N.DECBIN2DECConverteert een binair getal naar een decimaal getal
BIN.N.HEXBIN2HEXConverteert een binair getal naar een hexadecimaal getal
BIN.N.HEXBIN2HEXConverteert een binair getal naar een hexadecimaal getal
BIN.N.OCTBIN2OCTConverteert een binair getal naar een octaal getal
BINOM.INVBINOMDISTBerekent de kleinste waarde waarvoor de cumulatieve binomiale verdeling kleiner is dan of gelijk aan een criteriumwaarde2010
BINOM.VERDBINOM.DISTGeeft de binomiale verdeling
BINOM.VERD.BEREIKBINOM.DIST.RANGEGeeft als resultaat de kans van een testresultaat met behulp van een binomiaalverdeling2013
BINOMIALE.INVBINOM.INVBerekent de kleinste waarde waarvoor de cumulatieve binomiale verdeling kleiner dan of gelijk aan een criteriumwaarde is
BINOMIALE.VERDBINOMDISTGeeft de binomiale verdeling
BIT.ENBITANDGeeft als resultaat een bitsgewijze En-bewerking van twee getallen2013
BIT.EX.OFBITXORGeeft als resultaat een bitsgewijze exclusieve Of-bewerking van twee getallen2013
BIT.OFBITORGeeft als resultaat een bitsgewijze Of-bewerking van twee getallen2013
BIT.VERSCHUIF.LINKSBITLSHIFTGeeft als resultaat een waardegetal waarop een logische verschuiving naar links is uitgevoerd met de waarde van hoeveelheid_verschuiving2013
BIT.VERSCHUIF.RECHTSBITRSHIFTGeeft als resultaat een waardegetal waarop een logische verschuiving naar rechts is uitgevoerd met de waarde van hoeveelheid_verschuiving2013
BLADSHEETGeeft als resultaat het bladnummer van het blad waarnaar wordt verwezen2013
BLADENSHEETSGeeft als resultaat het aantal bladen in een verwijzing2013
BOOGCOSACOSGeeft de arccosinus van een getal
BOOGCOSHACOSHGeeft de arccosinus hyperbolicus van een getal
BOOGCOTACOTGeeft als resultaat de boogcotangens van een getal2013
BOOGCOTHACOTHGeeft als resultaat de boogcotangens hyperbolicus van een getal2013
BOOGSINASINGeeft de arcsinus van een getal
BOOGSINHASINHGeeft de arcsinus hyperbolicus van een getal
BOOGTANATANGeeft de arctangens van een getal
BOOGTAN2ATAN2Geeft de arctangens van de x- en y-coördinaten
BOOGTANHATANHGeeft de arctangens hyperbolicus van een getal
C.ABSIMABSGeeft de absolute waarde (modulus) van een complex getal
C.ARGUMENTIMARGUMENTGeeft het argument thèta, een hoek uitgedrukt in radialen
C.COSIMCOSGeeft de cosinus van een complex getal
C.COSECIMCSCBerekent de cosecans van een complex getal2013
C.COSECHIMCSCHBerekent de cosecans hyperbolicus van een complex getal2013
C.COSHIMCOSH Berekent de cosinus hyperbolicus van een complex getal2013
C.COTIMCOTBerekent de cotangens van een complex getal2013
C.EXPIMEXPGeeft de exponent van een complex getal
C.IM.DEELIMAGINARYGeeft de imaginaire coëfficiënt van een complex getal
C.LNIMLNGeeft de natuurlijke logaritme van een complex getal
C.LOG10IMLOG10Geeft de logaritme met grondtal 10 van een complex getal
C.LOG2IMLOG2Geeft de logaritme met grondtal 2 van een complex getal
C.MACHTIMPOWERGeeft een complex getal dat is verheven tot de macht van een geheel getal
C.PRODUCTIMPRODUCTGeeft het product van maximaal 29 complexe getallen
C.PRODUCTIMPRODUCTGeeft het product van maximaal 29 complexe getallen
C.QUOTIENTIMDIVGeeft het quotiënt van twee complexe getallen
C.REEEL.DEELIMREALGeeft de reële coëfficiënt van een complex getal
C.SECIMSECBerekent de secans van een complex getal2013
C.SECHIMSECHBerekent de secans hyperbolicus van een complex getal2013
C.SINIMSINGeeft de sinus van een complex getal
C.SINHIMSINHBerekent de sinus hyperbolicus van een complex getal2013
C.SOMIMSUMGeeft de som van complexe getallen
C.TANIMTANBerekent de tangens van een complex getal2013
C.TOEGEVOEGDIMCONJUGATEGeeft het complexe toegevoegde getal van een complex getal
C.VERSCHILIMSUBGeeft het verschil tussen twee complexe getallen
C.WORTELIMSQRTGeeft de vierkantswortel van een complex getal
CELCELLGeeft informatie over de opmaak, locatie of inhoud van een cel
CHI.KWADRAATCHIDISTGeeft de eenzijdige kans van de chi-kwadraatverdeling
CHI.KWADRAAT.INVCHIINVGeeft de inverse van een eenzijdige kans van de chi-kwadraatverdeling
CHI.TOETSCHITESTGeeft de onafhankelijkheidstoets
CHIKW.INVCHISQ.INVGeeft de inverse van de linkszijdige kans van de chi-kwadraatverdeling
CHIKW.INV.RECHTSCHISQ.INV.RTGeeft de inverse van de rechtszijdige kans van de chi-kwadraatverdeling
CHIKW.TESTCHISQ.TESTGeeft het resultaat van de onafhankelijkheidstoets: de waarde van de chi-kwadraatverdeling voor de toetsingsgrootheid en de ingestelde vrijheidsgraden
CHIKW.VERDCHISQ.DISTGeeft de linkszijdige kans van de chi-kwadraatverdeling
CHIKW.VERD.RECHTSCHISQ.DIST.RTGeeft de rechtszijdige kans van de chi-kwadraatverdeling
CODECODEGeeft de numerieke code voor het eerste teken in een tekenreeks
COMBIN.ACOMBINAGeeft als resultaat het aantal combinaties met herhalingen voor een gegeven aantal items2013
COMBINATIESCOMBINGeeft het aantal combinaties voor een bepaald aantal objecten
COMPLEXCOMPLEXConverteert reële en imaginaire coëfficiënten naar een complex getal
CONVERTERENCONVERTConverteert een getal in de ene maateenheid naar een getal in een andere maateenheid
CORRELATIECORRELGeeft de correlatiecoëfficiënt van twee gegevensverzamelingen
COSCOSGeeft de cosinus van een getal
COSECCSCGeeft als resultaat de cosecans van een hoek2013
COSECHCSCHGeeft als resultaat de cosecans hyperbolicus van een hoek2013
COSHCOSHGeeft de cosinus hyperbolicus van een getal
COTCOTGeeft als resultaat de cosinus hyperbolicus van een getal2013
COTHCOTHGeeft als resultaat de cotangens hyperbolicus van een hoek2013
COUP.AANTALCOUPNUMGeeft het aantal coupons dat nog moet worden uitbetaald tussen de stortingsdatum en de vervaldatum
COUP.DAGENCOUPDAYSGeeft het aantal dagen in de coupontermijn waarin de stortingsdatum valt
COUP.DAGEN.BBCOUPDAYBSGeeft het aantal dagen vanaf het begin van de coupontermijn tot de stortingsdatum
COUP.DAGEN.VVCOUPDAYSNCGeeft het aantal dagen vanaf de stortingsdatum tot de volgende couponvervaldatum
COUP.DATUM.NBCOUPNCDGeeft de volgende coupondatum na de stortingsdatum
COUP.DATUM.VBCOUPPCDGeeft de vorige couponvervaldatum vóór de stortingsdatum
COVARIANTIECOVARGeeft de covariantie, het gemiddelde van de producten van de gepaarde deviaties
COVARIANTIE.PCOVARIANCE.PGeeft de covariantie van de populatie
COVARIANTIE.SCOVARIANCE.SGeeft de covariantie voor een steekproef
CRIT.BINOMCRITBINOMGeeft de kleinste waarde waarvoor de binomiale verdeling kleiner is dan of gelijk is aan het criterium
CUM.HOOFDSOMCUMPRINCGeeft de cumulatieve hoofdsom van een lening die tussen twee termijnen is terugbetaald
CUM.RENTECUMIPMTGeeft de cumulatieve rente die tussen twee termijnen is uitgekeerd
DAGDAYGeeft uit een datum de dag van de maand
DAGENDAYSGeeft als resultaat het aantal dagen tussen twee datums2013
DAGEN360DAYS360Berekent het aantal dagen tussen twee data op basis van een jaar met 360 dagen2010
DATUMDATEStelt datum samen uit: jaar, maand, dag
DATUMVERSCHILDATEDIFPeriode tussen twee datums, in dagen, maanden of jaren
DATUMWAARDEDATEVALUEConverteert een datum in de vorm van tekst naar een serieel getal
DBDBGeeft de afschrijving van activa voor een bepaalde periode met behulp van de 'fixed declining balance'
DBAANTALDCOUNTTelt de cellen met getallen in een database2010
DBAANTALCDCOUNTATelt de niet-lege cellen in een database
DBGEMIDDELDEDAVERAGEBerekent het gemiddelde van de geselecteerde databasegegevens2010
DBLEZENDGETHaalt één record dat voldoet aan de opgegeven criteria uit een database op2010
DBMAXDMAXGeeft de maximumwaarde van de geselecteerde databasegegevens
DBMINDMINGeeft de minimumwaarde van de geselecteerde databasegegevens
DBPRODUCTDPRODUCTVermenigvuldigt de waarden in een bepaald veld van de records die voldoen aan de criteria in een database
DBSOMDSUMTelt de getallen uit een kolom records in de database op die voldoen aan de criteria2010
DBSTDEVDSTDEVMaakt een schatting van de standaarddeviatie op basis van een steekproef uit geselecteerde databasegegevens2010
DBSTDEVPDSTDEVPBerekent de standaarddeviatie op basis van de volledige populatie van geselecteerde databasegegevens
DBVARDVARMaakt een schatting van de variantie op basis van een steekproef uit geselecteerde databasegegevens
DBVARPDVARPBerekent de variantie op basis van de volledige populatie van geselecteerde databasegegevens
DDBDDBGeeft de afschrijving van activa over een bepaalde termijn met behulp van de 'double declining balance'
DEC.N.BINDEC2BINConverteert een decimaal getal naar een binair getal
DEC.N.HEXDEC2HEXConverteert een decimaal getal naar een hexadecimaal getal
DEC.N.OCTDEC2OCTConverteert een decimaal getal naar een octaal getal
DECIMAALDECIMALZet een getal in de vorm van tekst met een bepaalde basis om in een decimaal getal2013
DEELMIDGeeft een aantal tekens van een tekenreeks vanaf de positie die u opgeeft
DELTADELTATest of twee waarden gelijk zijn
DETERMINANTMATMDETERMGeeft de determinant van een matrix
DEV.KWADDEVSQGeeft de som van de deviaties in het kwadraat
DISCONTODISCGeeft het discontopercentage voor een waardepapier
DOLLARDOLLARConverteert een getal naar tekst met de valutanotatie $ (dollar)
DRAAITABEL.OPHALENGETPIVOTDATAHaalt gegevens op die zijn opgeslagen in een draaitabel
DUBBELE.FACULTEITFACTDOUBLEGeeft de dubbele faculteit van een getal
DUURDURATIONGeeft de gewogen gemiddelde looptijd voor een waardepapier met periodieke rentebetalingen
EENHEIDMATMUNITGeeft als resultaat de eenheidsmatrix of de opgegeven dimensie2013
EFFECT.RENTEEFFECTGeeft het effectieve jaarlijkse rentepercentage
ENANDGeeft WAAR als alle argumenten WAAR zijn
EUROEUROConverteert een getal naar tekst met de valutanotatie EURO2010
EURO.BREUROFRConverteert een prijs in euro's, uitgedrukt in een decimaal getal, naar een prijs in euro's, in een breuk
EURO.DEEURODEConverteert een prijs in euro's, uitgedrukt in een breuk, naar een prijs in euro's, in een decimaal getal
EVENEVENRondt het getal af op het dichtstbijzijnde gehele even getal
EX.OFXORGeeft als resultaat een logische exclusieve Of-bewerking van alle argumenten2013
EXPEXPVerheft het getal e tot de macht van een bepaald getal (antilogaritme)
EXPON.VERDEXPONDISTGeeft de exponentiële verdeling
EXPON.VERD.NEXPON.DISTGeeft de exponentiële verdeling
F.INVF.INVGeeft de inverse van de linkszijdige F-kansverdeling
F.INV.RECHTSF.INV.RTGeeft de inverse van de rechtszijdige F-kansverdeling
F.INVERSEFINVGeeft de inverse van de F-verdeling
F.TESTF.TESTGeeft het resultaat van een F-toets, de tweezijdige kans dat de varianties in matrix1 en matrix2 niet significant verschillen
F.TOETSFTESTGeeft een F-toets
F.VERDF.DISTGeeft de linkszijdige F-kansverdeling voor twee gegevenssets
F.VERD.RECHTSF.DIST.RTGeeft de rechtszijdige F-kansverdeling voor twee gegevenssets
F.VERDELINGFDISTGeeft de F-verdeling
FACULTEITFACTGeeft de faculteit van een getal
FISHERFISHERGeeft de Fisher-transformatie
FISHER.INVFISHERINVGeeft de inverse van de Fisher-transformatie
FONETISCHPHONETICHaalt de fonetische tekens (furigana) uit een tekenreeks op
FORMULETEKSTFORMULATEXTGeeft als resultaat de formule op de opgegeven verwijzing, in de vorm van tekst2013
FOUT.COMPLEMENTERFCGeeft de complementaire foutfunctie
FOUT.COMPLEMENT.NAUWKEURIGERFC.PRECISEGeeft de complementaire foutfunctie
FOUTFUNCTIEERFGeeft de foutfunctie
FOUTFUNCTIE.NAUWKEURIGERF.PRECISEGeeft de foutfunctie
GAMMAGAMMAGeeft als resultaat de waarde van de gamma-functie2013
GAMMA.DIST.NGAMMADISTGeeft de gamma-verdeling2010
GAMMA.INVGAMMAINVGeeft de inverse van de cumulatieve gamma-verdeling
GAMMA.INV.NGAMMA.INVGeeft de inverse van de cumulatieve gamma-verdeling
GAMMA.LNGAMMALNGeeft de natuurlijke logaritme van de gamma-functie, G(x)
GAMMA.LN.NAUWKEURIGGAMMALN.PRECISEGeeft de natuurlijke logaritme van de gammafunctie
GAMMA.VERDGAMMADISTGeeft de gamma-verdeling
GAMMA.VERD.NGAMMA.DISTGeeft de gamma-verdeling
GAUSSGAUSSGeeft als resultaat 0,5 minder dan de cumulatieve normale standaardverdeling2013
GEHEELTRUNCKapt een getal af tot een heel getal, negatief gaat naar beneden
GELIJKEXACTControleert of twee tekenreeksen identiek zijn
GEM.DEVIATIEAVEDEVGeeft het gemiddelde van de absolute deviaties van gegevenspunten ten opzichte van hun gemiddelde waarde
GEMIDDELDEAVERAGEGeeft het gemiddelde van de argumenten
GEMIDDELDE.ALSAVERAGEIFBerekent een voorwaardelijk gemiddelde (vergelijkbaar met SOM.ALS en AANTAL.ALS)2007
GEMIDDELDEAAVERAGEAGeeft het gemiddelde van de argumenten, inclusief getallen, tekst en logische waarden
GEMIDDELDEN.ALSAVERAGEIFSBerekent een voorwaardelijke gemiddelde aan de hand van meerdere criteria.2007
GETRIMD.GEMTRIMMEANGeeft het gemiddelde van waarden in een gegevensverzameling, waarbij de extreme waarden in de berekening worden uitgesloten
GGDGCDGeeft de grootste gemene deler
GIRMIRRGeeft de interne rentabiliteit voor een serie cashflows, waarbij voor betalingen een ander rentepercentage geldt
GRADENDEGREESConverteert radialen naar graden
GROEIGROWTHGeeft de waarden voor een exponentiële trend
GROOTSTELARGEGeeft de op k-1 na grootste waarde in een gegevensverzameling
GROTER.DANGESTEPTest of een getal groter is dan de drempelwaarde
HARM.GEMHARMEANGeeft het harmonische gemiddelde
HERHALINGREPTHerhaalt een tekst een aantal malen
HEX.N.BINHEX2BINConverteert een hexadecimaal getal naar een binair getal
HEX.N.DECHEX2DECConverteert een hexadecimaal getal naar een decimaal getal
HEX.N.OCTHEX2OCTConverteert een hexadecimaal getal naar een octaal getal
HOOFDLETTERSUPPERZet tekst om in hoofdletters
HORIZ.ZOEKENHLOOKUPZoekt in de bovenste rij van een matrix naar een bepaalde waarde en geeft de gevonden waarde in de opgegeven rij
HWPVGeeft de huidige waarde van een investering
HYPERGEO.VERDHYPGEOMDISTGeeft de hypergeometrische verdeling
HYPERLINKHYPERLINKMaakt een snelkoppeling of een sprong waarmee een document wordt geopend
HYPGEOM.VERDHYPGEOM.DISTGeeft de hypergeometrische verdeling
IBETIPMTGeeft de te betalen rente voor een investering over een bepaalde termijn
INDEXINDEXKiest met een index een waarde uit een verwijzing of een matrix
INDIRECTINDIRECTGeeft een verwijzing die wordt aangegeven met een tekstwaarde
INFOINFOGeeft informatie over de huidige besturingsomgeving
INTEGERINTKapt een getal af tot een heel getal, negatief gaat naar boven
INTERVALFREQUENCYGeeft een frequentieverdeling in de vorm van een verticale matrix
INVERSEMATMINVERSEGeeft de inverse van een matrix
IRIRRGeeft de interne rentabiliteit voor een reeks cashflows
IR.SCHEMAXIRRGeeft de interne rentabiliteit voor een (niet noodzakelijkerwijs periodiek) betalingsschema van cashflows
IS.EVENISEVENGeeft WAAR als het getal even is
IS.ONEVENISODDGeeft WAAR als het getal oneven is
ISBETISPMTGeeft de rente die is betaald tijdens een bepaalde termijn van een investering
ISFORMULEISFORMULARetourneert WAAR als naar een cel met een formule wordt verwezen2013
ISFOUTISERRORGeeft WAAR als de waarde een foutwaarde is
ISFOUT2ISERRGeeft WAAR als de waarde een foutwaarde is, met uitzondering van #N/B
ISGEENTEKSTISNONTEXTGeeft WAAR als de waarde geen tekst is
ISGETALISNUMBERGeeft WAAR als de waarde een getal is
ISLEEGISBLANKGeeft WAAR als de waarde leeg is
ISLOGISCHISLOGICALGeeft WAAR als de waarde een logische waarde is
ISNBISNAGeeft WAAR als de waarde de foutwaarde #N/B is
ISO.AFRONDEN.BOVENISO.CEILINGRondt een getal af naar boven, naar het dichtstbij zijnde hele getal of naar de volgende veelvoud2010
ISO.WEEKNUMMERISOWEEKNUMGeeft als resultaat het ISO-weeknummer van het jaar voor een bepaalde datum2013
ISTEKSTISTEXTGeeft WAAR als de waarde tekst is
ISVERWIJZINGISREFGeeft WAAR als de waarde een verwijzing is
JAARYEARGeeft uit een datum het jaartal
JAAR.DEELYEARFRACGeeft het deel van een jaar tussen twee datums, uitgedrukt in een getal tussen 0 en 1
KANSPROBGeeft de kans dat waarden zich tussen twee grenzen bevinden
KGVLCMGeeft het kleinste gemene veelvoud
KIEZENCHOOSEKiest een waarde uit een lijst met waarden
KLEINE.LETTERSLOWERZet tekst om in kleine letters
KLEINSTESMALLGeeft de op k-1 na kleinste waarde in een gegevensverzameling
KOLOMCOLUMNGeeft het kolomnummer van een verwijzing
KOLOMMENCOLUMNSGeeft het aantal kolommen in een verwijzing
KUBUSGERANGSCHIKTLIDCUBERANKEDMEMBERGeeft het nde, of gerangschikte lid van een set als resultaat
KUBUSKPILIDCUBEKPIMEMBERGeeft een KPI-eigenschap (Key Performance Indicator) als resultaat en geeft de KPI-naam weer in de cel
KUBUSLIDCUBEMEMBERGeeft een lid of tupel als resultaat van de kubus
KUBUSLIDEIGENSCHAPCUBEMEMBERPROPERTYGeeft de waarde als resultaat van een lideigenschap in de kubus
KUBUSSETCUBESETDefinieert een berekende set leden of tupels door het versturen van een setexpressie naar de kubus op de server, waarmee de set is gemaakt. Deze set wordt vervolgens als resultaat gegeven aan Microsoft Excel
KUBUSSETAANTALCUBESETCOUNTHaalt het aantal items in een set op
KUBUSWAARDECUBEVALUEGeeft een statistische waarde als resultaat van de kubus
KURTOSISKURTGeeft de kurtosis van een gegevensverzameling
KWADRATENSOMSUMSQGeeft de som van de kwadraten van de argumenten
KWARTIELQUARTILEGeeft het kwartiel van een gegevensverzameling
KWARTIEL.EXCQUARTILE.EXCBepaalt het kwartiel van een gegevensset op basis van percentiele waarden van 0..1, exclusief
KWARTIEL.INCQUARTILE.INCBepaalt het kwartiel van een gegevensset op basis van percentiele waarden van 0..1, inclusief
LAATSTE.DAGEOMONTHGeeft het seriële getal van de laatste dag van de maand voor of na het opgegeven aantal maanden
LENGTELENGeeft het aantal tekens in een tekenreeks
LIJNSCHLINESTGeeft de parameters van een lineaire trend
LIN.AFSCHRSLNGeeft de lineaire afschrijving van activa per opgegeven termijn
LINKSLEFTGeeft het opgegeven aantal tekens van een reeks, vanaf links
LNLNGeeft de natuurlijke logaritme van een getal
LOGLOGGeeft de logaritme van een getal, met het opgegeven grondtal
LOG.NORM.INVLOGINVGeeft de inverse van de logaritmische normale verdeling
LOG.NORM.VERDLOGNORMDISTGeeft de cumulatieve logaritmische normale verdeling
LOG10LOG10Geeft de logaritme met grondtal 10 van een getal
LOGNORM.INVLOGNORM.INVGeeft de inverse van de logaritmische normale verdeling van x, waarbij ln(x) normaal wordt verdeeld met de parameters Gemiddelde en Standaarddev
LOGNORM.VERDLOGNORM.DISTGeeft de logaritmische normale verdeling van x, waarbij ln(x) normaal is verdeeld met de parameters Gemiddelde en Standaarddev
LOGSCHLOGESTGeeft de parameters van een exponentiële trend
MAANDMONTHGeeft uit een datum de maand (als getal)
MACHTPOWERVerheft een getal tot een macht
MAXMAXGeeft de maximumwaarde in een lijst met argumenten
MAXAMAXAGeeft de maximumwaarde in een lijst met argumenten, inclusief getallen, tekst en logische waarden
MEDIAANMEDIANGeeft de mediaan van de opgegeven getallen
MEETK.GEMGEOMEANGeeft het meetkundige gemiddelde
MINMINGeeft de minimumwaarde in een lijst met argumenten
MINAMINAGeeft de minimumwaarde in een lijst met argumenten, inclusief getallen, tekst en logische waarden
MINUUTMINUTEGeeft uit een tijdstip de minuten
MODUSMODEGeeft de meest voorkomende waarde in een gegevensverzameling
MODUS.ENKELVMODE.SNGLGeeft de meest voorkomende (repeterende) waarde in een matrix of bereik met gegevens
MODUS.MEERVMODE.MULTBerekent een verticale matrix van de vaakst voorkomende, of herhaalde waarden in een matrix of gegevensbereik
MULTINOMIAALMULTINOMIALGeeft de multinomiaalcoëfficiënt van een reeks getallen
NNGeeft een waarde die is geconverteerd naar een getal
NBNAGeeft de foutwaarde #N/B, betekent 'niet beschikbaar'
NEG.BINOM.VERDNEGBINOMDISTGeeft de negatieve binomiaalverdeling
NEGBINOM.VERDNEGBINOM.DISTGeeft de negatieve binomiaalverdeling
NETTO.WERKDAGENNETWORKDAYSGeeft het aantal hele werkdagen tussen twee datums
NETWERKDAGEN.INTLNETWORKDAYS.INTLGeeft het aantal volledige werkdagen tussen twee datums met aangepaste weekendparameters
NHWNPVGeeft de netto huidige waarde van een investering op basis van een reeks periodieke cashflows2010
NHW2XNPVGeeft de huidige nettowaarde voor een (niet noodzakelijkerwijs periodiek) betalingsschema van cashflows
NIETNOTGeeft de tegengestelde logische waarde
NOMINALE.RENTENOMINALGeeft het nominale jaarlijkse rentepercentage
NORM.DIST.NNORMDISTGeeft de cumulatieve normale verdeling2010
NORM.INVNORMINVGeeft de inverse van de cumulatieve normale verdeling
NORM.INV.NNORM.INVGeeft de inverse van de cumulatieve normale verdeling voor gegeven gemiddelde en standaarddeviatie
NORM.S.INVNORM.S.INVGeeft de inverse van de cumulatieve normale standaardverdeling (met gemiddelde 0 en standaarddeviatie 1)
NORM.S.VERDNORM.S.DISTGeeft de normale standaardverdeling (met gemiddelde 0 en standaarddeviatie 1)
NORM.VERDNORMDISTGeeft de cumulatieve normale verdeling
NORM.VERD.NNORM.DISTGeeft de normale verdeling voor opgegeven gemiddelde en standaarddeviatie
NORMALISERENSTANDARDIZEGeeft een genormaliseerde waarde
NPERNPERGeeft het aantal termijnen van een investering
NUNOWGeeft de huidige datum en tijd
NUMERIEKE.WAARDENUMBERVALUE Zet tekst om in een getal, ongeacht de landinstelling2013
OCT.N.BINOCT2BINConverteert een octaal getal naar een binair getal
OCT.N.DECOCT2DECConverteert een octaal getal naar een decimaal getal
OCT.N.HEXOCT2HEXConverteert een octaal getal naar een hexadecimaal getal
OFORGeeft WAAR als ten minste één argument WAAR is
ONEVENODDRondt de absolute waarde van het getal naar boven af op het dichtstbijzijnde gehele oneven getal
OPBRENGSTRECEIVEDGeeft het bedrag dat op de vervaldatum wordt uitgekeerd voor een volgestort waardepapier
PBETPPMTGeeft de afbetaling op de hoofdsom voor een bepaalde termijn
PDUURPDURATIONGeeft als resultaat het aantal perioden dat is vereist om een investering een opgegeven waarde te laten bereiken2013
PEARSONPEARSONGeeft de correlatiecoëfficiënt van Pearson
PERCENT.RANGPERCENTRANKGeeft de positie, in procenten uitgedrukt, van een waarde in de rangorde van een gegevensverzameling
PERCENTIELPERCENTILEGeeft het k-de percentiel van waarden in een bereik
PERCENTIEL.EXCPERCENTILE.EXCGeeft het k-percentiel van waarden in een bereik, waarbij k zich in het bereik 0..1, exclusief bevindt
PERCENTIEL.INCPERCENTILE.INCGeeft het k-percentiel van waarden in een bereik, waarbij k zich in het bereik 0..1, inclusief bevindt
PERMUTATIE.APERMUTATIONAGeeft als resultaat het aantal permutaties voor een bepaald aantal objecten (met herhalingen) dat uit het totaal aantal objecten kan worden geselecteerd2013
PERMUTATIESPERMUTGeeft het aantal permutaties voor een gegeven aantal objecten
PHIPHIGeeft als resultaat de waarde van de dichtheidsfunctie voor een normale standaardverdeling2013
PIPIGeeft de waarde van pi
POISSONPOISSONGeeft de Poisson-verdeling
POISSON.VERDPOISSON.DISTGeeft de Poisson-verdeling2010
POS.NEGSIGNGeeft het teken van een getal
PRIJS.DISCONTOPRICEDISCGeeft de prijs per EUR 100 nominale waarde voor een verdisconteerd waardepapier
PRIJS.NOMPRICEGeeft de prijs per EUR 100 nominale waarde voor een waardepapier waarvan de rente periodiek wordt uitgekeerd
PRIJS.VERVALDAGPRICEMATGeeft de prijs per EUR 100 nominale waarde voor een waardepapier waarvan de rente wordt uitgekeerd op een datum
PROCENTRANG.EXCPERCENTRANK.EXCBepaalt de positie van een waarde in een gegevensset als een percentage (0..1, exclusief) van de gegevensset
PROCENTRANG.INCPERCENTRANK.INCBepaalt de positie van een waarde in een gegevensset als een percentage (0..1, inclusief) van de gegevensset
PRODUCTPRODUCTVermenigvuldigt de argumenten met elkaar
PRODUCTMATMMULTGeeft het product van twee matrices
QUOTIENTQUOTIENTGeeft de uitkomst van een deling als geheel getal
R.KWADRAATRSQGeeft het kwadraat van de Pearson-correlatiecoëfficiënt
RADIALENRADIANSConverteert graden naar radialen
RANGRANKGeeft het rangnummer van een getal in een lijst getallen
RANG.GELIJKRANK.EQGeeft de rang van een getal in een lijst getallen; bij meerdere waarden met dezelfde rang wordt de bovenste rang gegeven
RANG.GEMIDDELDERANK.AVGGeeft de rang van een getal in een lijst getallen; bij meerdere waarden met dezelfde rang wordt de gemiddelde rang gegeven
RECHTSRIGHTGeeft de meest rechtse tekens in een tekenreeks
REGISTERREGISTER
REGISTRATIE.IDREGISTER.ID
REND.DISCONTOYIELDDISCGeeft het jaarlijkse rendement voor een verdisconteerd waardepapier, bijvoorbeeld schatkistpapier
REND.VERVALYIELDMATGeeft het jaarlijkse rendement voor een waardepapier waarvan de rente wordt uitgekeerd op de vervaldag
RENDEMENTYIELDGeeft het rendement voor een waardepapier waarvan de rente periodiek wordt uitgekeerd
RENTERATEGeeft het periodieke rentepercentage voor een annuïteit
RENTEPERCENTAGEINTRATEGeeft het rentepercentage voor een volgestort waardepapier
RESTMODDeelt een getal en laat het restant zien
RICHTINGSLOPEGeeft de richtingscoëfficiënt van een lineaire regressielijn
RIJROWGeeft het rijnummer van een verwijzing
RIJENROWSGeeft het aantal rijen in een verwijzing
ROEPENCALL
ROMEINSROMANConverteert Arabische cijfers naar Romeinse cijfers in de vorm van tekst
RRIRRIGeeft als resultaat een equivalente rente voor de groei van een investering2013
RTGRTDHaalt realtimegegevens op uit een programma dat COM-automatisering ondersteunt
SAMENG.RENTEACCRINTGeeft de opgelopen rente voor een waardepapier waarvan de rente periodiek wordt uitgekeerd
SAMENG.RENTE.VACCRINTMGeeft de opgelopen rente voor een waardepapier waarvan de rente op de vervaldatum wordt uitgekeerd
SCHATK.OBLTBILLEQGeeft het rendement op schatkistpapier, dat op dezelfde manier wordt berekend als het rendement op obligaties
SCHATK.PRIJSTBILLPRICEGeeft de prijs per EUR 100 nominale waarde voor schatkistpapier
SCHATK.RENDTBILLYIELDGeeft het rendement voor schatkistpapier
SCHEEFHEIDSKEWGeeft de mate van asymmetrie van een verdeling
SCHEEFHEID.PSKEW.PGeeft als resultaat de mate van asymmetrie van een verdeling op basis van een populatie: een aanduiding van de mate van asymmetrie van een verdeling op basis van de mediaan2013
SECSECGeeft als resultaat de secans van een hoek2013
SECHSECHGeeft als resultaat de secans hyperbolicus van een hoek2013
SECONDESECONDConverteert een serieel getal naar seconden
SINSINGeeft de sinus van de opgegeven hoek
SINHSINHGeeft de sinus hyperbolicus van een getal
SNIJPUNTINTERCEPTGeeft het snijpunt van de lineaire regressielijn met de y-as
SOMSUMTelt de argumenten op
SOM.ALSSUMIFTelt de getallen bij elkaar op die voldoen aan een bepaald criterium
SOM.MACHTREEKSSERIESSUMGeeft de som van een machtreeks die is gebaseerd op de formule
SOM.X2MINY2SUMX2MY2Geeft de som van het verschil tussen de kwadraten van corresponderende waarden in twee matrices
SOM.X2PLUSY2SUMX2PY2Geeft de som van de kwadratensom van corresponderende waarden in twee matrices
SOM.XMINY.2SUMXMY2Geeft de som van de kwadraten van de verschillen tussen de corresponderende waarden in twee matrices
SOM.XMINY2SUMXMY2Geeft de som van de kwadraten van de verschillen tussen de corresponderende waarden in twee matrices
SOMMEN.ALSSUMIFSBerekent een voorwaardelijke som aan de hand van meerdere criteria.2007
SOMPRODUCTSUMPRODUCTGeeft de som van de producten van de corresponderende matrixelementen
SPATIES.WISSENTRIMVerwijdert de spaties links en rechts van de tekst
STAND.FOUT.YXSTEYXGeeft de standaardfout in de voorspelde y-waarde voor elke x in een regressie
STAND.NORM.INVNORMSINVGeeft de inverse van de cumulatieve standaardnormale verdeling
STAND.NORM.VERDNORMSDISTGeeft de cumulatieve standaardnormale verdeling
STDEVSTDEVMaakt een schatting van de standaarddeviatie op basis van een steekproef
STDEV.PSTDEV.PGeeft de standaarddeviatie op basis van een volledige populatie
STDEV.SSTDEV.SMaakt een schatting van de standaarddeviatie op basis van een steekproef
STDEVASTDEVAMaakt een schatting van de standaarddeviatie op basis van een steekproef, inclusief getallen, tekst
STDEVPSTDEVPBerekent de standaarddeviatie op basis van de volledige populatie
STDEVPASTDEVPABerekent de standaarddeviatie
SUBSTITUERENSUBSTITUTEVervangt bepaalde tekst in een tekenreeks door andere tekst
SUBTOTAALSUBTOTALGeeft een subtotaal voor een bereik
SYDSYDGeeft de afschrijving van activa over een bepaalde termijn volgens de 'Sum-of-Years-Digits'-methode
TTConverteert de argumenten naar tekst
T.DISTT.DISTGeeft de linkszijdige Student T-verdeling
T.INVT.INVGeeft de linkszijdige inverse van de Student T-verdeling
T.INV.2TT.INV.2TGeeft de tweezijdige inverse van de Student T-verdeling
T.TESTT.TESTGeeft de kans met behulp van de Student T-toets
T.TOETSTTESTGeeft de kans met behulp van de Student T-toets
T.VERDTDISTGeeft de Student T-verdeling
T.VERD.2TT.DIST.2TGeeft de tweezijdige Student T-verdeling
T.VERD.RECHTST.DIST.RTGeeft de rechtszijdige Student T-verdeling
TANTANGeeft de tangens van een getal
TANHTANHGeeft de tangens hyperbolicus van een getal
TEKENCHARZet getalswaarde om in een letterteken
TEKSTTEXTGeeft een getal weer als tekenreeks
TEKST.SAMENVOEGENCONCATENATEVoegt verschillende tekstfragmenten samen tot één tekstfragment
TIJDTIMEStelt tijd samen uit uur, minuut, seconde
TIJDWAARDETIMEVALUEConverteert de tijd in de vorm van tekst naar een serieel getal
TINVTINVGeeft de linkszijdige inverse van de Student T-verdeling
TOEK.WAARDE2FVSCHEDULEGeeft de toekomstige waarde van een bepaalde hoofdsom na het toepassen van een reeks samengestelde rentes
TRANSPONERENTRANSPOSEGeeft de getransponeerde van een matrix
TRENDTRENDGeeft de waarden voor een lineaire trend
TVERDTDISTGeeft de Student T-verdeling
TWFVGeeft de toekomstige waarde van een investering
TYPETYPEGeeft met een getal het gegevenstype van een waarde
TYPE.FOUTERROR.TYPEGeeft een getal dat overeenkomt met een van de foutwaarden van Microsoft Excel
UNICODEUNICODEGeeft als resultaat het nummer (codepunt) dat overeenkomt met het eerste teken van de tekst2013
UNITEKENUNICHARGeeft als resultaat het Unicode-teken waarnaar door de opgegeven numerieke waarde wordt verwezen2013
URL.CODERENENCODEURLGeeft als resultaat een tekenreeks met URL-codering2013
USDOLLARUSDOLLAR
UURHOURGeeft uit een tijdstip het uur van de dag
VANDAAGTODAYGeeft de huidige datum
VARVARMaakt een schatting van de variantie op basis van een steekproef
VAR.PVAR.PGeeft de variantie op basis van een volledige populatie
VAR.SVAR.SMaakt een schatting van de variantie op basis van een steekproef
VARAVARAMaakt een schatting van de variantie op basis van een steekproef, inclusief getallen
VARPVARPBerekent de variantie op basis van de volledige populatie
VARPAVARPABerekent de variantie op basis van de volledige populatie, inclusief getallen, tekst en logische waarden
VASTFIXEDMaakt een getal op als tekst met een opgegeven aantal decimalen
VDBVDBGeeft de afschrijving van activa over een gehele of gedeeltelijke termijn met behulp van de 'declining balance'
VERGELIJKENMATCHZoekt naar bepaalde waarden in een matrix of een verwijzing
VERSCHUIVINGOFFSETGeeft een nieuwe verwijzing die een bepaald aantal rijen en kolommen is verschoven ten opzichte van
VERT.ZOEKENVLOOKUPZoekt in de meest linkse kolom van een matrix naar een bepaalde waarde en geeft de waarde in de opgegeven kolom
VERTROUWELIJKHEID.NORMCONFIDENCE.NORMGeeft het betrouwbaarheidsinterval van een gemiddelde waarde voor de elementen van een populatie met een normale verdeling
VERTROUWELIJKHEID.TCONFIDENCE.TGeeft het betrouwbaarheidsinterval van een gemiddelde waarde voor de elementen van een populatie met een Student T-verdeling
VERVANGENREPLACEVervangt tekst op een specifieke plaats in een tekenreeks
VIND.ALLESFINDZoekt een bepaalde tekenreeks in een tekst (waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters)2010
VIND.SPECSEARCHZoekt een bepaalde tekenreeks in een tekst (waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters)
VOORSPELLENFORECASTGeeft een waarde op basis van een lineaire trend
WAARDEVALUEConverteert tekst naar een getal
WEBSERVICEWEBSERVICEHaalt gegevens op uit een webservice2013
WEEKDAGWEEKDAYGeeft uit een datum de dag van de week (als getal)
WEEKNUMMERWEEKNUMConverteert een serieel getal naar een weeknummer
WEIBULLWEIBULLGeeft de Weibull-verdeling
WEIBULL.VERDWEIBULL.DISTGeeft de Weibull-verdeling
WERKDAGWORKDAYGeeft het seriële getal van de datum voor of na een opgegeven aantal werkdagen
WERKDAG.INTLWORKDAY.INTLGeeft het seriële getal van de datum voor of na een opgegeven aantal werkdagen met aangepaste weekendparameters
WISSEN.CONTROLCLEANVerwijdert alle niet-afdrukbare tekens uit een tekst2010
WORTELSQRTGeeft de positieve vierkantswortel van een getal2010
WORTEL.PISQRTPIGeeft de vierkantswortel van (getal * ?)
XML.FILTERENFILTERXMLGeeft als resultaat specifieke gegevens van de XML-inhoud op basis van het opgegeven XPath2013
Z.TESTZ.TESTGeeft de eenzijdige P-waarde voor een Z-toets
Z.TOETSZTESTGeeft de eenzijdige kanswaarde voor een Z-toets
ZELFDE.DAGEDATEGeeft het seriële getal van een datum die het opgegeven aantal maanden voor of na de begindatum ligt
ZOEKENLOOKUPZoekt naar bepaalde waarden in een vector of een matrix
ONWAARFALSEConstante met de logische waarde ONWAAR
WAARTRUEConstante met de logische waarde WAAR