Inleiding

Onlangs had ik een mooie (maar lange) formule opgebouwd welke ik ik verschillende cellen had geplaatst. Nu wilde ik een reeks van deze formules op een andere plaats zetten, zonder dat de verwijzingen naar de broncellen zou veranderen.

Uiteraard kan je dan best $-tekens plaatsen in deze formules, maar als je dit achteraf moet gaan doen is dit heel wat manueel werk.

Oplossing

Selecteer de cellen met formules waarin je de verwijzingen absoluut wil maken. Voer dan onderstaande code uit…

Sub exhelp_absolute()
Dim rng As Range

  For Each rng In Selection

    rng.Formula = Application.ConvertFormula _
    (rng.Formula, xlA1, xlA1, xlAbsolute)

  Next rng

End Sub