Aantal gevulde cellen in een bereik

Om het aantal gevulde cellen weer te geven in een bepaald bereik gebruiken we AANTALARG().

=AANTALARG(A1:A7)

Aantal cellen gevuld met een getal in een bereik

Indien we de cellen waarin tekst staat willen elimineren, gebruiken we de AANTAL() functie.

=AANTAL(A1:A7)

Aantal niet-gevulde cellen in een bereik

Ook de lege cellen in een bereik kunnen geteld worden.

=AANTAL.LEGE.CELLEN(A1:A7)

Aantal cellen in een bereik die aan een vooraf gedefinieerde voorwaarde voldoen

In ons voorbeeld tellen we de cellen die het woord TEST bevatten.

=AANTAL.ALS(A1:A7;"TEST")

Opgelet! Er wordt enkel resultaat gegeven op identieke celinhoud. Indien een cel in het bereik het woord TESTAMENT bevat, zal dit niet meetellen! Indien we dit wél willen meenemen, kunnen we dit doen met behulp van jokertekens.

=AANTAL.ALS(A1:A7;"*TEST*")
=AANTALARG(A1:A7)