Soms kan het van pas komen om gegevens samen te voegen in 1 cel. Stel dat je Excel gebruikt om een lijst te maken van alle genodigden op jouw feest.

Je plaatst alle gegevens mooi naast elkaar op je werkblad. Achteraf probeer je deze lijst te gebruiken om naamkaartjes af te drukken. Dit gaat niet, want de voornaam en de naam staan in een aparte kolom…

U kan dan een andere kolom op het werkblad vullen met zowel de naam als de voornaam.

In bovenstaand voorbeeld gaan we hiervoor kolom ‘D’ gebruiken. We willen graag het volgende zien: [voornaam][spatie][achternaam]. Typ volgende formule in cel ‘D2’:

=A2&" "&B2

Kopieer deze formule nu naar de andere cellen in kolom ‘D’. Resultaat:


Nog een voorbeeldje; we willen het volgende zien: [achternaam][komma][spatie][voornaam]. De formule wordt dan:

=B2&", "&A2

Als u fan bent van de ingebouwde functies in Excel, kan u het ook als volgt doen:

Voorbeeld 1:

=TEKST.SAMENVOEGEN(A2;" ";B2)

Voorbeeld 2:

=TEKST.SAMENVOEGEN(B2;", ";A2)