De vraag wordt vaak gesteld: bestaat er iets als meervoudig verticaal zoeken? Nee, dit bestaat niet. Toch zou het handig zijn te kunnen zoeken op meerdere criteria.

De functie VERT.ZOEKEN() werd reeds besproken in een vorig artikel. We kunnen deze functie hier opnieuw gebruiken. Het enige probleem is dat VERT.ZOEKEN() maar met één zoekwaarde kan werken en dat wij willen op de combinatie van twee criteria.

In onderstaand voorbeeld hebben we gegevens in kolommen ‘A’, ‘B’ en ‘C’. Dit is onze adressenlijst. De bedoeling is dat we het e-mail adres van onze contactpersoon te zien krijgen als we zijn of haar naam invoeren in cel ‘C12’.

De oplossing: een hulpkolom met een unieke zoeksleutel.

We voegen een nieuwe kolom in vóór de kolom ‘voornaam’. In cel ‘A2’ plaatsen we volgende formule:

=B2&" "&C2

We voeren deze door naar beneden zodat onze zoeksleutelkolom gevuld wordt…

In cel ‘D14’ gaan we nu verticaal zoeken naar ons e-mail adres. Dit doen we met volgende formule:

=VERT.ZOEKEN(D12;$A$2:$D$6;4;0)

Wanneer we dan een correcte naam invoeren zal het bijhorende e-mail adres verschijnen in ‘D14’. Indien je je werkje nog wat wil verfijnen, kan je er best voor zorgen dat de functie geen foutwaarde kan geven wanneer er geen of een foutieve naam in gevuld werd. Meer informatie hieromtrent vind je hier. In ons voorbeeld in bijlage wordt voorzien dat het vakje ‘naam’ leeg kan zijn en dat het vakje een foutieve waarde kan bevatten…

Dit is slechts één van de mogelijkheden waarmee je dit voorbeeld kan oplossen. Het nadeel bij VERT.ZOEKEN() is dat we gebruik moeten maken van een hulpkolom. Een voorbeeld zonder hulpkolom zal ik ongetwijfeld nog behandelen in een volgend artikel.