Ik heb enkele bestanden die ik absoluut niet mag verknoeien of kwijtspelen. In dat geval heb ik ervoor gezorgd dat ik steeds reservekopies heb om op terug te vallen.

Elke keer als ik het bestand sluit gaat onderstaande code een kopie maken.

De naam gaat er als volgt uit zien:

[jaar][maand][dag][uur][minuut][seconde][excel_gebruikersnaam][bestandsnaam]

Plaats onderstaande code in “ThisWorkbook” in de VBA editor. Wijzig het pad “C:\TEMP\Mijn Back-ups\” naar waar jij je back-ups wil plaatsen.

Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)

ActiveWorkbook.SaveCopyAs "C:\TEMP\Mijn Back-ups\" & _
             Format(Now, "yyyymmddhhmmss") & "_" & _
             Application.UserName & "_" & _
             ActiveWorkbook.Name

End Sub

En dit is het resultaat: