Een heel eenvoudige functie om te controleren of een directory of een bestand bestaat…

De voorbeelden spreken voor zich!

Controle bestand

Sub exhelp_controle_bestand()

  If Dir("C:\een_bestand.xls") <> "" Then

    MsgBox "Het bestand bestaat!"

  Else

    MsgBox "Het bestand bestaat niet!"

  End If

End Sub

Controle directory

Sub exhelp_controle_directory()

  If Dir("C:\") <> "" Then

    MsgBox "De directory bestaat!"

  Else

    MsgBox "De directory bestaat niet!"

  End If

End Sub