Soms zal Excel een dialoogvenster weergeven om aan de gebruiker te vragen of hij/zij wil doorgaan, of hij/zij het bestand wil opslaan voor afsluiten of andere goedkeuringen van de gebruiker vragen.

Je kan deze berichten voorkomen met één regel VBA.

Alle waarschuwingen verbergen

Application.DisplayAlerts = False

De waarschuwingen zullen nu uitgeschakeld zijn tot je ze terug aan zet met:

Application.DisplayAlerts = True

Wijzigingen opslaan?

Wanneer je enkel een bestand wil afsluiten zonder dat de gebruiker gevraagd wordt naar enige bevestigingen in verband met het opslaan van het bestand, kan je dit heel eenvoudig als volgt voorkomen:

ActiveWorkbook.Close False

Sluit het bestand zonder opslaan van wijzigingen, zonder een dialoogvenster te tonen.

ActiveWorkbook.Close True

Sluit het bestand met opslaan van wijzigingen, zonder een dialoogvenster te tonen.

Voorbeelden van waarschuwingen

Verwijderen van een werkblad

Sub blad_verwijderen()

Activeworkbook.Sheets(1).Delete

End Sub

Resulteert in volgende waarschuwing:

(De bladen die zijn geselecteerd om te worden verwijderd, bevatten mogelijk gegevens. Als u deze gegevens permanent wilt verwijderen, klikt u op Verwijderen.)

Bij het gebruik van “Application.DisplayAlerts = False” zal automatisch voor “Verwijderen” gekozen worden.

Afsluiten van een bestand waarin wijzigingen gebeurd zijn

Sub bestand_afsluiten()

Activeworkbook.Close

End Sub

Dit geeft volgende melding:

(Wilt u de wijzigingen in Map1.xlsm opslaan?)

Bij het gebruik van “Application.DisplayAlerts = False” zal automatisch voor “Ja” gekozen worden.

Beter gebruikt men hier “ActiveWorkbook.Close False” of “ActiveWorkbook.Close True”

Afsluiten van een bestand met gegevens op het klembord

Wanneer er zich gegevens op het klembord bevinden voor het afsluiten van het bestand, wordt er nog een andere melding weergegeven.


Sub bestand_afsluiten_klembord()

Range("A1:A1000").Copy

ActiveWorkbook.Close True

End Sub

Dan krijg je deze melding:

(Er is een grote hoeveelheid informatie aanwezig op het klembord. Wilt u deze informatie in een ander document kunnen plakken?)

Bij het gebruik van “Application.DisplayAlerts = False” zal automatisch voor “Ja” gekozen worden.

Opslaan van een bestand met een naam die al bestaat

Stel: er staat al een bestand in “C:\TEMP\” met de naam “exhelp.xlsm”.


Sub bestand_opslaanals_bestaat al ()

ActiveWorkbook.SaveAs "C:\TEMP\exhelp.xlsm"

End Sub

Deze melding verschijnt:

(Er bestaat in deze locatie al een bestand met de naam C:\TEMP\exhelp.xlsm. Wilt u dit bestand vervangen?)

Bij het gebruik van “Application.DisplayAlerts = False” zal automatisch voor “Ja” gekozen worden.

Openen van een bestand met koppelingen die niet kunnen worden bijgewerkt.


Sub bestand_openen

Workbooks.Open "C:\TEMP\werkblad_met_verwijzingen.xlsx"

End Sub

Wanneer het bestand “werkblad_met_verwijzingen.xlsx” verwijzingen naar of koppelingen met een ander bestand bevat, en dit bestand zich niet meer op de oorspronkelijke plaats bevindt, verschijnt volgende melding:

(Deze werkmap bevat een of meer koppelingen die niet kunnen worden bijgewerkt. Klik op Koppelingen bewerken als u de bron van de koppelingen wilt wijzigen of de waarden opnieuw wilt bijwerken. Klik op Doorgaan als u de koppelingen niet wilt wijzigen.)

Bij het gebruik van “Application.DisplayAlerts = False” zal automatisch voor “Doorgaan” gekozen worden.