work

Als je iemands leeftijd of anciënniteit wil berekenen, dan doe je dit met DATUMVERSCHIL(). Maar wat als je het aantal werkdagen wil weten?

Dan moeten we rekening houden met weekends, feestdagen en eventueel met je vakantiedagen. De weekends kan Excel wel voor je doen, maar feestdagen verschillen per land en je vakantiedagen staan enkel in jouw agenda.

Toch kunnen we dit vrij eenvoudig berekenen, met de functie NETTO.WERKDAGEN().

De formule ziet er als volgt uit

=NETTO.WERKDAGEN([begindatum];[einddatum];[vakantiedagen])

De vakantiedagen zijn optioneel in te voeren.

1. Weekends

Om te beginnen moeten we het aantal weekdagen kennen. Met andere woorden: de weekends elimineren.

Ons werkblad ziet er als volgt uit:

wd01

In cel A2 staat de begindatum, in cel B2 staat de einddatum.

Om het aantal weekdagen te kennen tussen deze twee datums, gebruiken we deze formule:

=NETTO.WERKDAGEN(A2;B2)

2. Feestdagen

Om Excel rekening te laten houden met onze feestdagen, moeten we eerst aangeven welke dagen dat zijn.

Elk land heeft namelijk zijn eigen feestdagen, en er zijn er soms bijkomende per sector.

Je kan de feestdagen berekenen in Excel met de rekenmodule van Exhelp.

Ook wij maken in dit voorbeeld gebruik van deze formules. Ons werkblad ziet er nu zo uit:

wd02

We zien het aantal werkdagen al zakken. We gebruiken hiervoor volgende formule:

=NETTO.WERKDAGEN(A2;B2;G2:G14)

3. Vakantiedagen, ziektedagen,…

Afhankelijk van de toepassing kan het handig zijn om ook rekening te houden met persoonlijke vakantiedagen, ziektedagen, geplande opleidingen,…

Dit kan je door de datum op dezelfde manier aan te leveren als bij de feestdagen.

wd03

Onze formule ziet er nu als volgt uit:

=NETTO.WERKDAGEN(A2;B2;G2:G21)

Toepassingen

In de praktijk zou je bijvoorbeeld in een projectplanning een rechtstreekse link kunnen leggen met het verlofplan van je medewerkers. Op deze manier krijg je meteen inzichten in het aantal werkdagen dat een bepaalde medewerker beschikbaar is.

Of een jaarevaluatie maken van enkele medewerkers, waarbij je de behaalde resultaten vergelijkt met het aantal gewerkte dagen. Hierin moet je dan rekening houden met afwezigheden door vakanties, ziekte, opleidingen,…