We weten al dat we met datums kunnen rekenen in Excel, maar het resultaat daarvan is dan steeds een geheel getal dat staat voor het aantal dagen verschil.

Met het aantal dagen ben je niet veel wanneer je iemands leeftijd of anciënniteit wil berekenen.

Gelukkig werd er in Excel een handige functie voorzien hiervoor, zijnde DATUMVERSCHIL().

=DATUMVERSCHIL(begindatum;einddatum;eenheid)

  • begindatum: de eerste datum van de periode
  • einddatum: de laatste datum van de periode
  • eenheid: het type informatie dat je wil retourneren

Mogelijke eenheden:

  • “J” – Het aantal volledige jaren in de periode.
  • “M” – Het aantal volledige maanden in de periode.
  • “D” – Het aantal dagen in de periode.
  • “MD” – Het verschil tussen de dagen in begindatum en einddatum. De maanden en jaren van de datums worden genegeerd.
  • “JM” – Het verschil tussen de maanden in begindatum en einddatum. De dagen en jaren van de datums worden genegeerd.
  • “JD” – Het verschil tussen de dagen van begindatum en einddatum. De jaren van de datums worden genegeerd.

Opmerking: wanneer u met een Engelse versie van Windows werkt, moet u een “Y” gebruiken in plaats van een “J”!

Bekijk onderstaand voorbeeld. In kolom “C” kan je zien weke formule ik gebruikt heb ik de cel links er naast. De geboortedatum in cel “B1” werd handmatig ingevoerd.

De persoon waarvan de geboortedatum werd ingevoerd is 28 jaar oud. Dat komt overeen met 338 maanden (afgerond!) of 10301 dagen.