Het komt vaak voor dat je getallen wil samentellen op basis van een voorwaarde. Dit kan je doen met SOM.ALS(). Maar wat als je dit wil doen op basis van meerdere criteria? Sinds Excel 2007 werd hiervoor de functie SOMMEN.ALS() ontworpen.

In dit voorbeeld willen we graag het totaal te zien krijgen per product per provincie. SOMMEN.ALS() is hier perfect voor.

Deze functie moet als volgt worden ingevuld:

=SOMMEN.ALS(optelbereik; criteriabereik1; criteria1; criteriabereik2; criteria2;...)

SOMMEN.ALS() kan maximaal met 127 criteria werken.

Zo moet ons voorbeeld er uit gaan zien:

Dit doen we als volgt:

We plaatsen in cel ‘B16’ volgende formule:

=SOMMEN.ALS(D$2:D$13;A$2:A$13;A16;C$2:C$13;A$15)

De $-tekens zijn nodig om ervoor te zorgen dat straks de formule bruikbaar blijft bij het doorvoeren naar lagere cellen.

Wat hebben we nu gedaan? We hebben als optelbereik de ‘aantallen verkocht’ genomen. Daarna hebben we criteriabereik1 met de provincies gekozen (‘A2:A13’) en criteria1 (‘A16’). Criteriabereik2 omvat de producten (‘C2:C13’) met als criteria2 het gewenste product (‘A15’).

Wanneer we deze formule nu doorvoeren naar ‘B17’ en ‘B18’ zullen we zien dat voor elke provincie het juiste aantal Bezems uitgerekend wordt.

Om dit toe te passen op de Vuilblikken nemen wij bijna dezelfde formule in cel ‘B22’:

=SOMMEN.ALS(D$2:D$13;A$2:A$13;A22;C$2:C$13;A$21)

om deze vervolgens weer door te voeren naar cellen ‘B23’ en ‘B24’.

In cellen ‘B19’  en ‘B25’ heb ik gewoon de som van de 3 bovenstaande rijen genomen.