Deze datum- en tijdfuncties geven op basis van de regionale instellingen in Windows het exacte tijdstip weer.

Als je =VANDAAG() typt in een cel, toont Excel de datum. (zie onderstaand voorbeeld cel “A1”)
Als je =NU() invoert in een cel, toont Excel de datum en het uur. (zie onderstaand voorbeeld cel “A2”)

Dit is erg handig. Want als je de volgende dag het werkblad opent, worden datum en tijd meteen aangepast. Het kan echter zijn dat je de functies wil gebruiken als een soort ’timestamp’. Dat gaat niet zolang ze automatisch bijgewerkt worden.

Om de huidige datum vast in een cel te zetten (zodat die datum niet meer verandert) houd je de CTRL-toets ingedrukt en druk je op de puntkomma-toets (CTRL + ;). Als je de huidige tijd wilt vastleggen (zonder de datum) druk je de CTRL, de SHIFT en de puntkommatoets in (CTRL  +SHIFT + ;).