Ik kreeg van avesnes de vraag of het mogelijk was om per blad in een werkmap een timestamp te maken. Het is eenvoudig om een timestamp te maken die automatisch wijzigt wanneer je je Excel-bestand opslaat, maar die gaat niet controleren in welk blad er wijzigingen werden aangebracht…

De gevonden workaround gaat als volgt: we gebruiken Worksheet_Change om te triggeren wanneer er een wijziging gebeurt in het werkblad. Wanneer er een aanpassing gebeurt, dan veranderen datum en tijdstip per blad afzonderlijk.

Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)

'************************
'* HTTP://WWW.EXHELP.BE *
'* Some rights reserved *
'************************

Dim bereik As Range
Dim controleer As Range

With ActiveWorkbook.Sheets(1)

  Set bereik = .Range("B1:E100")
  Set controleer = Intersect(bereik, Target)

    If Not controleer Is Nothing Then

      .Range("A1") = "Laatste wijziging op"
      .Range("A2") = DateValue(Now)
      .Range("A3") = "om"
      .Range("A4") = TimeValue(Now)

    End If

End With

End Sub

Bovenstaande code voorziet een timestamp op Blad1 wanneer er een wijziging gebeurt op Blad1 binnen bereik ‘B1:E100’. Je kan dit bereik uitbreiden indien gewenst, maar zorg dat de locatie van de timestamp (nu ‘A1:A4’) zich niet in het bereik bevindt. Je zal dan in een loop terecht komen en je timestamp zal dan blijven updaten.

Je kan deze code per blad toevoegen en aanpassen waar nodig…