Wanneer je bezig bent met het analyseren of bekijken van grote bestanden met veel informatie, zou het dan niet gemakkelijker zijn indien de rij en kolom van de geselecteerde cel gemarkeerd werden?

Bereiken definiëren

Selecteer de cel waarin je de nummer van de geselecteerde rij wil weergeven (in ons geval is dit ‘C14’).

Ga naar ‘Formules’ >> ‘Naam bepalen’ en geef als naam ‘GesRij’ in.

Doe dit nu opnieuw voor de kolomnummer in cel ‘C15’ en kies als naam ‘GesKol’.

De VBA code opstellen

Druk op ‘Alt+F11’ en plaats onderstaande code in ‘Blad1 (Blad 1)’ in de VBA editor.

Private Sub Worksheet_SelectionChange(Byval Target As Range)

[GesRij] = Target.Row
[GesKol] = Target.Column

End Sub

Voorwaardelijke opmaak instellen

Selecteer het volledige bereik waarin de data zich bevindt (in ons geval A2:H12) en ga naar ‘Start’ >> ‘Voorwaardelijke opmaak’ >> ‘Nieuwe regel’.

Kies hier voor ‘Een formule gebruiken om te bepalen welke cellen worden opgemaakt’.

Vul volgende formule in:

=RIJ(A2)=GesRij

Maak dezelfde regel opnieuw, maar dan met volgende formule:

=KOLOM(A2)=GesKol

… en klaar!