De eigenschap ‘Voorwaardelijke Opmaak’ heeft tal van mogelijkheden. Dankzij de optie ‘Formule’ kan je hiermee visueel filteren op enorm veel criteria.

Een mooi voorbeeld is het traceren van dubbele waarden binnen een bereik.

Stel dat je een lijst hebt waarin je gegevens van jouw verzameling leesboeken in bewaart. Het is natuurlijk belangrijk dat elk boek maar één keer voorkomt in de lijst. Dit kan je op meerdere manieren doen; onder andere met ‘Voorwaardelijke opmaak’.

We gaan als volgt te werk:

1. Selecteer het bereik waarin je wil zoeken op dubbele waarden (in dit geval ‘B2:B20’, want we gaan enkel de titels vergelijken)

2. Kies in het lint onder ‘Start’ voor ‘Voorwaardelijke opmaak’ en daarna voor ‘Nieuwe regel…’

3. Selecteer ‘Alleen unieke of dubbele waarden opmaken’

4. Klik op de knop Opmaak om het venster Celeigenschappen te openen.

5. Selecteer het tabblad ‘Patronen’ en kies een kleur.

6. Klik tweemaal op ‘OK’ om terug te keren naar je werkblad.

7. Als binnen het bereik bepaalde namen meerdere keren voorkomen, dan worden die gemarkeerd met de kleur die je onder stap 5 hebt gekozen.